Voor verwijzers

Mijn naam is Ike Smits en heb een brede ervaring opgebouwd in de (jeugd)zorg. Ik heb gewerkt in de bij Kwintes (Gouda), Leger des Heils (Den Haag) en Zeker en Zorgeloos (Woerden). Bij deze organisaties heb ik gewerkt als gezinscoach. Ook heb ik gewerkt in een sociaal team (Waddinxveen). Meer informatie voor verwijzers vind u hieronder.

Systeemgericht

Het hele systeem heeft mijn aandacht, ouders en kinderen, partners of belangrijke anderen. Mijn visie hierop is dat je een probleem nooit alleen hebt en het zicht maar ook de mogelijkheden zijn zoveel groter wanneer je het systeem ontmoet. In mijn tijd bij een sociaal team ben ik opgeleid om te werken via de methode Sociale Netwerk Versterking. De afgelopen jaren ben ik bij het Kempler Instituut opgeleid tot Ervaringsgericht psychosociaal therapeut en gezins- gestalttherapeut.

Hart voor hoogbegaafden

In mijn eigen leven kreeg ik te maken met de specifieke problematiek van hoogbegaafden. Inmiddels ben ik hierop afgestudeerd en combineer ik mijn jarenlange ervaring in de jeugdzorg als pedagoog, mijn opleiding tot therapeut en mijn ervaringsverhaal in mijn werk. Als therapeut richt ik mij specifiek op de psychische problemen die zijn ontstaan in de levens van hoogbegaafden.

Als therapeut ben ik SKJ geregistreerd en neem deel aan intervisie en supervisie. Bij de organisaties ben ik altijd bijgeschoold om mijn werk als jeugdzorgmedewerker te verbeteren.

Ik ben geregistreerd bij de NVAGT, een beroepsvereniging voor gestalttherapeuten

Contact met gemeenten

Met mijn praktijk heb ik goed contact met een aantal gemeenten en sta open om dit verder uit te bouwen. Door de specifieke problematiek waarmee ik werk komen mijn cliënten uit de regio. Om die reden maak ik graag kennis met uw gemeente om te bespreken hoe wij kunnen samenwerken. Ik werk met cliënten die een PGB hebben ontvangen. Als gemeente kunt u deze cliënten naar mij verwijzen. Tenslotte komt het ook voor dat ouders mij vinden via het internet. Ik vind een open en eerlijke samenwerking hierin belangrijk.

Online therapie

Ik bied de mogelijkheid tot online therapie aan.